* Serija proizvoda

 

Tip jedinice

IP Toplotna pumpa

(reverzibilna na rashladnoj strani)

 

Verzije

VB Osnovna verzija

 

Akustično postavljanje

AB Osnovno postavljanje

AS Postavljanje za nisku razinu buke

 

 

* Opcije

 

Produkcija tople vode u domaćinstvu

 •  nije prisutno
 •  trostruki ventil
 •  trostruki ventil i primarni izmjenjivač toplote
 •  trostruki ventil i sekundarni izmjenjivač toplote

 

Zvučno postavljanje

 • AB - osnovno postavljanje
 • AS - postavljanje sa niskom razinom buke

 

Integrativni električni grijači

 •  nije prisutno
 •  standardni protočni

 

Lagani starter

 •  nije prisutno
 •  standardno

 

Konekcije postrojenja sa amortiziranim spremnikom

 •  nije prisutno
 •  standardno

 

 

* Dodatni pribor

 

Gumeni prigušivači vibracija

Zaštitna rešetka namotaja

Daljinski termostat

Daljinska kontrola ( sa žicom ili bežična)

Senzor sobne vlažnosti

Integrisani spremnik

Cijevi za spajanje solarnih ploča

Rashladna kutija

 

 

* DIMENZIJE I MINIMUM RADNE POVRŠINE 

 

KSR:

 

 

KXR:

 

* Tehničke karakteristike

 

Ova serija zrak-voda toplotnih pumpi zadovoljava grijanje, hlađenje te proizvodnj tople vode za domaćinstva male i srednje veličine. Sve jedinice su pogodne za split instalaciju (unurašnja i vanjska jedinica spojenerashladnim cijevima), te se mogu primijeniti za fan-coil postrojenja, zračeća podna postrojenja, te radijatorska postrojenja visoke učinkovitosti.

Kontrolni sistem omogućava upravljanje ne samo rashladnih krugova, nego cijelog postrojenja sa mogućnošću da za grijanje i hlađenje, te toplu vodu za domaćinstvo. Dostupna je i integracija solarnih panela ili drugih izvora toplote.

Funkcija grijanja optimizira tok temperature vode, kako ambijentalno, tako i vanjsku temperaturu, kroz klimatske krivine prilagodljive značajkama zgrade. Moguće je upravljati spremnicima i dva neovisna kola (direktni i miješani).

Upravljanje domaćom toplom vodom omogućava kontrolu trostrukog ventila, spremnika i anti-legionela krugova (ako ima potrebe).

Funkcija hlađenja može biti realizovana putem „aktivnog hlađenja“ (rashladno kolo). Kada se jedinica koristi kod zračećih podnih postrojenja, kako bi se izbjeglo stvaranje kondenzata, može se instalirati senzor vlažnosti zraka prostorije. Unutrašnji programerski sat omogućuje definiranje različitih programa tokom dana za grijanje, hlađenje i toplu vodu za domaćinstvo.

Toplotna pumpa se sastoji od unutarnje jedinice (motokondenzirajuća jedinica) koja sadrži hidrauličko kolo, električnu ploču, kompresor i dio rashladnog kola, te vanjske jedinice (daljinski isparivač). Rashladno kolo, koje se sadrži u kutiji na izvlačenje kako da bi simplificiralo održavanje operacija, je opremljeno sa rotirajućim kompresorom montiranim na potpornim amortizerima, prilemljenim izmjenjivačem toplote, termostatskim ekspanzijskim ventilom i kružnim ventilom te likvidnim prijemnikom.

Kolo je zaštićeno prekidačima za visoki i niski pritisak i protočnim prekidačima na ploči izmjenjivača toplote. Ploča izmjenjivača toplote i sve hidraulične cijevi su toplotno izolirani da bi se izbjeglo stvaranje kondenzata i smanjili toplotni gubitci. Vanjska struktura unutarnje jedinice rashladnog kola i rashladne kutije su termalno i akustički izolirani, da bi se stvorio dupli zid protiv širenja zvuka, te da bi se omogućilo instaliranje u domaćinstvima. Da bi se i zbjeglo širenje vibracija prema hidrauličkom kolu, rashladna kutija je smještena prigušnim držačima, te su konekcijske cijevi fleksibilne. Vanjska jedinica se sastoji od stabilizatorskih namotaja napravljenih od bakrenih cijevi i aluminijskih stabilizatorskih otvora za zrak, te aksijalnih ventilatora sa zaštitnim rešetkama. Ventilator, snabdjeven DC motorom i elektroničkom kontrolom brzine rotacije, garantuje visoku efikasnost i nisku razinu buke u svim operativnim uvjetima.

Sve jedinice su snadbjevene vanjskim temperaturnim senzorom u svrhu realiziranja kontrole klime. Sve trofazne napojne jedinice su snabdjevene kontrolerom fazne sekvence i korektne sekvence.Sve jedinice su precizno izgrađene i posebno fabrički testirane.

Jedino električne, hidraulične i rashladne (između unutarnjih i vanjskih jedinica) konekcije treba instalirati.

* Kontrolni sistem

 

Mikroprocesorski kontroler je u mogućnosti upravljati ne samo kao jedinicom, nego i svim sastavnim dijelovima postrojenja koji omogućuju realizaciju kompletnog sisitema.

Glavne funkcije sistema upravljanja su:

 • Kontrola temperature prema vanjskoj temperaturi (klimatska kontrola)
 • Potrošnja tople vode za domaćinstvo (upravljanje trostrukog ventila, spremnik, anti-legionela ciklus)
 • Upravljanje hlađenjem i/ili grijanje mješovitog spoja (pumpa i trostruki ventil)
 • upravljanje grijanja izravnog spoja (samo pumpa)
 • upravljanje spremnika za grijanje i/ili hlađenje
 • upravljanje električnih grijača za grijanje i toplu vodu za domaćinstvo
 • solarni paneli integracije
 • pasivno hlađenje
 • kontrola vlažnosti prostorije pomoću zračnog sistema
 • interni programerski sat (za grijanje, hlađenje i toplu vosu u domaćinstvu)
 • digitalni ulaz za niske tarife električne energije
 • upravljanje i dijagnostika pomoću alarmne memorije
 • operativni mjerač sati kompresora i pumpe
 • mogućnost upravljanja više jedinica u kaskadi (maksimum 16)

 

Pored standardnog korisničkog sučelja, žičani ili bežični daljinski termostati su dostupni, što dozvoljava kontrolu svih operativnih parametara jedinice, te da se stekne temperatura u različitim zonama da bi se odredila preciznija i komfornija kontrola.

Regulator može upravljati do dvije zone u grijanju (jedan pomoću mješovitog spoja i drugi pomoću izravnog spoja), i jednu zonu u hlađenju (pomoću mješovitog spoja). Moguće je izvođenje kompleksnijih postrojenja s priključivanjem na regluator toplotne pumpe daljnje potrošnje modula kako bi došlo so proširenja bez limita u broju zona koje se rukovode.

 

Kontroler jedinice može upravljati sa mnogo različitih postrojenja omogućavajući automatski neophodne kontrolne algoritme prema komponentama koje su bile povezane.

Upravljanje tim komponentama je moguće kroz ekspanziju modula koji komuniciraju sa jedinicom za sredstvo internog busa i omogućuju sve ulaze i izlaze potrebne za potpuno ispunjenje sistema.

 

Za svaku zonu slijedeći parametri se mogu postaviti:

 • određivanje tačke
 • dnevna i sedmična operativna tablica
 • klimatska kontrolna krivulja
 • sobni kontrolni senzor: može biti zajedničko sa drugim zonama ili samostalno (u tom slučaju neophodno je instalirati dodatni sobni termostat).