* Serija proizvoda

 

Tip jedinice

IH Toplotna pumpa

IP Reverzna to plotna pumpa

(reverzibilna na rashladnoj strani)

 

Verzije

VB Osnovna verzija 

 

Akustično postavljanje

AB Osnovno postavljanje 

 

 

* Opcije

 

Upravljanje izvora bočnog toka

 • nije prisutno
 • standardna pumpa
 • pumpa visokog uzglavlja
 • pumpa visoke efikasnosti

 

Mekani starter

 • nije prisutno
 • standardno

 

 

* Dodatni pribor

 

Gumeni prigušivači vibracija

Daljinski termostat

Daljinski upravljać (žičani ili bežični)

Bežični transmiter

Bežični povratnik

Senzor kondenzacije

Sobni higrostat

Senzor sobne vlažnosti

Integrisani spremnik

 

 

* DIMENZIJE I MINIMUM RADNE POVRŠINE 

 

HSW LT:

 

 

HXW LT:

 

* Tehničke karakteristike

 

Ova serija voda-voda toplotnih pumpi zadovoljava zahtjeve za grijanje, hlađenje i proizvodnju tople vode za domaćinstvo stambenih potrojenja, manjih i srednjih.

Sve jedinice su prikladne za unutrašnju instalaciju te se mogu primijeniti fan coil potrojenju, podnom grijanju, te radijatoroma visoke efektivnosti.

Kao izvor se mogu koristiti obje vode (iz bunara, rijeke, jezera..) ili rasolne otopine (iz geother- mic sondi). Kontrolni sistem omogućava ne samo upravljanje rashladnim krugom, nego cijelim postrojenjem sa mogućnošću izbora različitih rastvora za grijanje i hlađenje postrojenja i domaćinstva. Mogućnost solarnih ploča i drugih izvora zagrijavanja su također na raspolaganju.

Funkcija grijanja optimizira tok temperature vode, kako ambijentalno, tako i vanjsku temperaturu, kroz klimatske krivine prilagodljive značajkama zgrade. Moguće je upravljati spremnicima i dva neovisna kola (direktni i miješani).

Upravljanje domaćinskom toplom vodom omogućava kontrolu trostrukog ventila, spremnika i anti-legionela krugova (ako ima potrebe).

Funkcija hlađenja može biti realizovana putem "pasivnog hlađenja" (slobodno hlađenje), putem „aktivnog hlađenja“ (inverzija rashladnog kruga) ili putem oba sistema.

Kada se jedinica koristi na zračnom podnom postrojenju, da bi se izbjeglo stvaranje kondenzata, može se instalirati senzor vlažnosti.

Unutrašnji programski sat dozvoljava da se odrede različita dnevna prebacivanja na grijanje, hlađenje i produkciju tople vode za domaćinstvo.

Rashladno kolo je opremljeno sa rotacionim kompresorom montiranim na držačima, prilemljenim mjenjačima toplote, termostatskim ekspanzijskim ventilom i reverznim cikličnim ventilom (za reverzne jedinice). Kola su zaštićena prekidačima za niski i visoki pritisak i prekidačima za protok na ona izmjenjivača.

Vanjska struktura je termalno i akustički izolirana, da bi se spriječili širenje zvuka i da se omogući instalacija u domaćim mjestima.

Sve hidrauličke cijevi su termički izolirane da bi se izbjegla stvaranje kondenzata. Sve jedinice su tačno izgrađene i individualno testirane u fabrici. Samo električne i hidraulične konekcije trebaju instalaciju.

* Kontrolni sistem

 

Mikroprocesorski kontroler je u mogućnosti upravljati ne samo kao jedinicom, nego i svim sastavnim dijelovima postrojenja koji omogućuju realizaciju kompletnog sisitema.

 

Glavne funkcije sistema upravljanja su:

 • Kontrola temperature prema vanjskoj temperaturi (klimatska kontrola)
 • Potrošnja tople vode za domaćinstvo (upravljanje trostrukog ventila, spremnik, anti-legionela ciklus)
 • Upravljanje hlađenjem i/ili grijanje mješovitog spoja (pumpa i trostruki ventil)
 • upravljanje grijanja izravnog spoja (samo pumpa)
 • upravljanje spremnika za grijanje i/ili hlađenje
 • upravljanje električnih grijača za grijanje i toplu vodu za domaćinstvo
 • solarni paneli integracije
 • pasivno hlađenje
 • kontrola vlažnosti prostorije pomoću zračnog sistema
 • interni programerski sat (za grijanje, hlađenje i toplu vosu u domaćinstvu)
 • digitalni ulaz za niske tarife električne energije
 • upravljanje i dijagnostika pomoću alarmne memorije
 • operativni mjerač sati kompresora i pumpe
 • mogućnost upravljanja više jedinica u kaskadi (maksimum 16)

 

Pored standardnog korisničkog sučelja, žičani ili bežični daljinski termostati su dostupni, što dozvoljava kontrolu svih operativnih parametara jedinice, te da se stekne temperatura u različitim zonama da bi se odredila preciznija i komfornija kontrola.

Regulator može upravljati do dvije zone u grijanju (jedan pomoću mješovitog spoja i drugi pomoću izravnog spoja), i jednu zonu u hlađenju (pomoću mješovitog spoja). Moguće je izvođenje kompleksnijih postrojenja s priključivanjem na regluator toplotne pumpe daljnje potrošnje modula kako bi došlo so proširenja bez limita u broju zona koje se rukovode.

 

Kontroler jedinice može upravljati sa mnogo različitih postrojenja omogućavajući automatski neophodne kontrolne algoritme prema komponentama koje su bile povezane.

Upravljanje tim komponentama je moguće kroz ekspanziju modula koji komuniciraju sa jedinicom za sredstvo internog busa i omogućuju sve ulaze i izlaze potrebne za potpuno ispunjenje sistema.

 

Za svaku zonu slijedeći parametri se mogu postaviti:

 • određivanje tačke
 • dnevna i sedmična operativna tablica
 • klimatska kontrolna krivulja
 • sobni kontrolni senzor: može biti zajedničko sa drugim zonama ili samostalno (u tom slučaju neophodno je instalirati dodatni sobni termostat).