* Linije proizvoda

 

Tip uređaja

FCP-V sa 3-putim ventilom i daljinskim upravljačem

 

 

DIMENZIJE

 

* Tehničke karakteristike

 

Hi-Wall Tip ventilokonvektora, u skladu sa Machine Directive 89/392 EEC i amandmanima 91/368 EEC, 93/44 EEC, 93/68 EEC, Low-Voltage Directives 72/23 EEC i Electromagnetic Compatibility Directives EMC 89/36 EEC.

Ovi ventilokonvektori su terminali u prostorijama za termoregulaciju u ljetnoj i zimskoj sezoni.

 

Pogodni su za unutrašnju instalaciju, vrlo kompaktni i izrađeni tako da se mogu prilagoditi različitim sistemima i zadovoljaviti zahtjevima visoko kvalificiranih dizajnera.

Dizajn glavnih komponenti, dizajn uređaja i širina ponude čini ih pogodnima za instalaciju u kućanstvima, komercijalnom i industrijskom sektoru.

Instalacija zahtjeva dovod električne energije i vode.

 

 

* Karakteristike uređaja

 

■ STRUKTURA KUĆIŠTA: od ABS materijala kako bi se osigurala visoka mehanička svojstva i dugotrajna otpornost

■ IZMJENJIVAČ: bakrene cijevi s aluminijskim lamelama, zajedno sa ispušnim ventilom i posudom za skupljanje kondenzata od ABS sa ispustom.

■ BOČNI PRIKLJUČCI: uređaj je opremljen sa parom fleksibilnih cijevi za vodu kako vi se olakšala integracija u sustav

■ ZRAČNI FILTER: obnoviljivi tip.

■ VENTILACIJSKA JEDINICA: sastoji se od tangencijalnog ventilatora i trobrzinskog električnog motora.

■ ELEKTRONIČKI SKLOP: unutar jedinice, upravlja naredbama dobivenima od daljinskog upravljača

■ DALJINSKI UPRAVLJAČ: sa LCD displejem za upravljanje postavkama nužnim za pravilno korištenje uređaja.

■ 3-PUTI VENTILI: standarno se nalaze unutar uređaja (slika ispod).