* Linije proizvoda

 

Tip

MERCURY SP horizontalni tip

 

 

* Dodatni pribor

 

Daljinska sklopka

Daljinski standardni termostat

Daljinski složeniji termostat

Hot-start termostat

4XUT sistem

Relej Kit

8SF Glavni upravljački uređaj za zone

8SF glavni napojni modul

8SF lokalna jedinica

Nadogradnja za sisteme sa 4 cijevi

Nadogradnja za upravljanje električnim otporom

KNX nadogradnja

Dodatni uložak

3-puti ventil za izmjenjivač

Izlazna zaklopka

Ulazna rešetka

Ulazni plenum

Izlazna rešetka

Standardni zračni filter

Zračni filter Klase G2

 

Napomena: u slučaju spajanja uređaja sa Ferroli termostatom, ona se mora opremiti sa relejem (KR).

 

 

DIMENZIJE

 

* Tehničke karakteristike

 

Ventilokonvektor u skladu sa Machine Directive 89/392 EEC i amandmanima 91/368 EEC, 93/44 EEC, 93/68 EEC, Low-Voltage Directives 72/23 EEC i Electromagnetic Compatibility Directives EMC 89/36 EEC.

Ovi ventilokonvektori su terminali u prostorijama za termoregulaciju u ljetnoj i zimskoj sezoni i pogodni za unutrašnju instalaciju, vrlo kompaktni i izrađeni tako da se mogu prilagoditi različitim sistemima i zadovoljavati zahtjevima visoko kvalificiranih dizajnera.

Dizajn glavnih komponenti, dizajn uređaja i širina ponude čini ih pogodnima za instalaciju u kućanstvima, komercijalnom i industrijskom sektoru.

Instalacija zahtjeva dovod električne energije i vode.

 

Karakteristike uređaja

■ STRUKTURA KUĆIŠTA: od alucinka, presvučen sa polietilenom i poliesterom kako bi se spriječio gubitak topline kondenzacija i umanjio nivo buke

■ ZRAČNI FILTER: lako vađenje sa strane ili ispod uređaja, jednostavno održavanje ispiranjem vodom.

■ IZMJENJIVAČ: napravljen od bakrenih cijevi u stepenastom nizu sa aluminijskim lamelama. Kompletno sa razdjelnicima za dovod/odvod vode.

■ POSUDA ZA SKUPLJANJE KONDENZATA: napravljena od galvaniziranog čelika, zajedno sa spojem za ispust

■ MOTOR VENTILATORA: trobrzinski motoro ventilatora koji ima termičku zaštitu i sa lopaticama koje su statički i dinamički balansirane kako bi smanjile buku i vibracije.

■ ELEKTRONIKA: Uređaji dolaze opremljeni sa sabirnicom za spajanje sa različitim kontrolnim uređajima.

4XUT UPRAVLJANJE UREĐAJIMA

 

Ferroli je razvio relej za upravljanje do 4 ventilacijske jedinice sa jednom komandom.

Ovo je uređaj koji omogućuje višestruki kontakt sa tri brzine opterećenja sa opcijom kontrole ventila za sustave sa 2 do 4 cijevi preko iduća dva releja.

  

 

* 4XUT Funkcije sustava

 

A 4XUT kontrolni relej može kontrolirati:

  • 2, 3, 4 nadžbukna ventilokonvektora VM-B,VM-F sa 2 ili 4 cijevi,
  • 2, 3, 4 ugradbene uređaja VN-3V, VN ili VHF3 sa 2 ili 4 cijevi,
  • 2, 3, 4 kazetna ventilokonvektora FCS sa 2 ili 4 cijevi
  • 2, 3, 4 ugradbene ventilokonvektora MERCURY SP, ili TCX.

 

 

Svaki blok sabirnica mora se koristiti samo za jedno opterećenje.

Kontrolni signal ponavlja se maksimalno 4 puta i poslan spojenim uređajima.

Električni spojevi između releja za kontrolu i uređaja (prikazani u dijagramu sa strane) odgovornost su instalatera opreme.

 

Napomena: Za spajanje više od 4 uređaja, nužno je koristiti nekoliko releja 4XUT SYSTEM za upravljanje. U tom slučaju, vrši se paralelno spajanje releja, ne i uređaja. Za više od 2 releja za upravljanje, kontrola ventila mora se maknuti sa prvog.