* UPRAVLJANJE

 

JEDAN UREĐAJ

U Opciji A prikazanoj ispod, sustava je opremljen sa:

 • 1 GLAVNI upravljački uređaj koji definira polaznu točku i brzine ventilatora,
 • 1 GLAVNI napojni modul, instaliran na ventilokonvektor, koji upravlja sa informacijama dobivenim od kontrolnog uređaja putem Pl tip algoritma.
 • 1  Sonda za vodu, isporučena sa GLAVNIM upravljačkim uređajem za Hot Start funkciju.

 

 

POSTAVKE UPRAVLJANJA ZA SVAKU POJEDINU JEDINICU

U Opciji B prikazanoj ispod, sustav je opremljen sa:

 • 1 – GLAVNI upravljački uređaj koji definira Polaznu točku i brzine ventilatora,
 • 8 – GLAVNIH napojnih modula, instaliranih na ventilokonvektore, koji upravljaju sa informacijama dobivenim od kontrolnog uređaja putem Pl tip algoritma.

 

 

Korištenjem mikrokontrolera na GLAVNOJ napojnoj ploči moguće je konfigurirati svaki ventilokonvektor na univokalni način:

 • FCF 01 konfiguriran za sistem sa 2 cijevi i termostat na ventilatoru;
 • FCF 02 konfiguriran za sistem sa 2 cijevi i termostat na ventilu;
 • FCF 03 konfiguriran za sistem sa 2 cijevi i električnim otporom;
 • FCF 04 konfiguriran za sistem sa 4 cijevi i termostatom na ventilu;
 • FCF 05 konfiguriran za sistem sa 2 cijevi i termostat na ventilu;
 • FCF 06 konfiguriran za sistem sa 2 cijevi i termostat na ventilu;
 • FCF07 konfiguriran za samostalan rad neovisno od spoja zahvaljujući SLIJEDNOM upravljačkom uređaju (sonda za zrak isporučuje se standardno) ;
 • FCF 08 konfiguriran za samostalan rad neovisno od spoja zahvaljujući SLIJEDNOM upravljačkom uređaju (sonda za zrak isporučuje se standardno) .

 

Napomena: električni spoj između modula (prikazan crtama, odgovornost su instalatera) izvodi se sa dvožilnim kabelom. Potrebno je paziti prilikom instalacije na ispravan spoj polova

 

 

* Upravljanje sustavom

 

8SF može se dodatno nadograditi ovisno od potreba. Grupom od 8 ventilokonvektora može se upravljati kao jednom grupom u sustavu korištenjem GLAVNOG UPRAVLJAČKOG UREĐAJA SUSTAVA koji može upravljati signalima sve do 63 grupe.

Putem GLAVNOG UPRAVLJAČKOG UREĐAJA SUSTAVA koji može upravljati signalima sve do 63 grupe, što znači upravljanje grijanjem i ventilacijom za svaku grupu.

Postavljanje GLAVNOG UPRAVLJAČKOG UREĐAJA SUSTAVA  i TERMINALA  su odgovornost instalatera.

Upravljanje između grupe uređaja od 8 ventilokonvektora vrši se putem  KNX protokola.

 

* Tehničke karakteristike

 

OSJETNIK ZA ZRAK I OSJETNIK ZA VODU

Osjetnik (NTC Tip) očitavaju temperaturu zraka ili vode, ovisno od njihovog smještaja. Spojene su sa GLAVNIM napojnim modulom preko brzih konektora za spajanje. Detaljnije:

 

OSJETNIK ZA ZRAK:

 • Omogućuje lokalnu kontrolu sobne temperature, smješten je na ventilokonvektor, dok ostali se uređaji podešavaju na vrijednost koju je postavi GLAVNI upravljački uređaj. Isporčuje se sa kontrolom SLIJEDNIH upravljačkih uređaja.

 

OSJETNIK ZA VODU:

 • Automatski pokreće funkciju promjene rada i HOT START. Isporučuje se sa GLAVNIM upravljačkim uređajem (jedna sonda je dovoljna za cijelu grupu).